folder  Kategorija: Zavičajna povijest

Ukupno: 155


Krajiška Đurđevečka pukovnija

Dolaskom Osmanlija na ove prostore, te uslijed njihovih učestalih napada od sredine 16. stoljeća ovaj je dio Podravine izdvojen od vlasti bana i Sabora i na širem prostoru formiran je Varaždinski generalat, isprva podijeljen na koprivničku, đurđevečku, križevačku i ivanićku...

Izletište u Boriku na Đurđevečkim Peskima

Đurđevečko izletište nalazilo se u loznom rasadniku koji je osnovan 1891. godine radi obnove podravskih vinograda poharanih filokserom i peronosporom. Loznjak je bio smješten na sjeverozapadnom dijelu Peskov uz lokalni put koji njihovim rubnim dijelom vodi prema Molvama, a s...

Nikad sagrađeno „Prosvjetno ognjište“ u Đurđevcu

Aleksandar Freudenreich, poznati hrvatski arhitekt, uveo je u hrvatsku arhitekturu 20. stoljeća  novi tip društvenih objekata nazvanih „Hrvatski dom“. Takvi su domovi, s popratnim prostorijama i velikom salom za održavanje raznih priredaba, trebali biti utočište svih mjesnih društava i udruga....

Bjelovarsko-križevačka županija

Bjelovarsko-križevačka županija unutar Austro-Ugarske Monarhije formirana je 1886. godine spajanjem Bjelovarske i Križevačke županije, koje su pak nastale 1871. godine neposredno nakon razvojačenja Vojne krajine, odnosno Varaždinskog generalata kojem su pripadale Đurđevečka i Križevačka pukovnija. Tim činom ovo područje postalo je...

O počecima razvoja današnjega đurđevečkog naselja

Osmanlije su se prvi put pojavili kod Đurđevca 14. studenog 1540. godine gdje ih je dočekao ban Petar Keglević i natjerao u bijeg. Iza njih diljem Slavonije i Podravine ostala je prazna i zapuštena zemlja, dio naroda je porobljen, a...

Časne sestre učiteljice u Đurđevcu (1892. – 1909.)

Časne sestre milosrdnice preuzele su 1892. godine djevojačku školu od svjetovnih učiteljica. Škola je bila smještena u Starom gradu, gdje su i same boravile. Poglavarica časnih sestara bila je s. Lina Ježek. U suradnji s župnikom Josipom Banješom i kapelanom...

Prva škola u Đurđevcu (1759.)

Do pojave prvog organiziranog rada školstva i otvaranja prvih škola na đurđevečkom području došlo je 1755. godine inicijativom generala Becka. Krajiška vojna vlast naredila je da se škole osnivaju u sjedištima satnija. Školu su polazili samo nadarenija djeca koja su...

Prva gospodarska izložba u Đurđevcu (1893.)

Prvu gospodarsku izložbu u Đurđevcu organizirala je mjesna podružnica Gospodarskoga društva 26. rujna 1893. godine uz pomoć vlade (500 forinti potpore i 600 za nagrade izlagačima), đurđevečke općine (100 forinti), te mještana, koji su dali preko 500 ručnih i 300...

Viša pučka škola u Đurđevcu (1914.)

Viša pučka škola u Đurđevcu osnovana je 1914. godine zaslugom Petra Mayera, odvjetnika, općinskog načelnika i saborskog zastupnika. Osnivanju je prethodila sjednica općinskoga vijeća od 25. siječnja 1913. godine na kojoj je donesen zaključak da se zamoli vlada za osnivanje...

Prve đurđevečke štedionice i banke

Trgovac Ferdo Brenner okupio je 1893. godine grupu đurđevečkih poduzetnika i veleposjednika, među kojima su prednjačili Židovi, i osnovao Prvu podravsku dioničarsku štedionicu, prvu ustanovu takve vrste u Đurđevcu. Već slijedeće godine štedionica je imala promet od 80.000 forinti, te...

Župa sv. Luke evanđeliste u Kalinovcu

Sveti Luka, jedan od četvorice evanđelista, zaštitnik je kalnovečke župe. Osim jednoga evanđelja autor je i Djela apostolskih. Vjeruje se da je bio liječnik pa ga kao svoga zaštitnika časte liječnici, ali i slikari jer je prema legendi izradio portret...

Đurđevečke ljekarnice i ljekarnici

Osim, župnika, učitelja, sudca i liječnika, među uvažene i ugledne ljude u svakome naselju pripadao je i ljekarnik. Još u krajiškog doba, pa i kasnije, liječničke i ljekarničke usluge baš i nisu bile naročito tražene. Ljudi su bili okrenuti narodnoj...

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!