Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Veleposjednik Martin Peršić (1834. – 1892.)

Peršići starosjedioci bili su mnogobrojni u Đurđevcu, ali su izumrli. Peršića ima i danas u Đurđevcu, ali nisu potomci te stare loze. Jedan od starih Peršića bio je i Martin Peršić, koji se rodio u Đurđevcu 11. studenoga 1834. godine....

Mr. sc. Vladimir Zebec – mineralog iz Budrovca

Mr. sc. Vladimir Zebec rođen je u Budrovcu 1944. godine. Gimnaziju je pohađao u Bjelovaru a studij mineralogije i petrografije završio je na Geološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Kao kustos pripravnik zaposlio se 1970. godine u Mineraloško-petrografskome muzeju u...

Nadučitelj Ladislav Škrobot

Krajiški nadučitelj Ladislav Škrobot rodio se 1782. godine u Topolovcu, a kao učitelj je službovao od 1812. do 1852. godine. Najprije je radio (16 godina) u Samarici gdje se oženio kćerkom nekog kapetana, koja je umrla mlada, pa je veći...

Novinar Vladimir Fučijaš

Vladimir Fučijaš rođen je u Ferdinandovcu 1. studenoga 1935. godine. Nakon završene osnovne škole u rodnome mjestu polazi ekonomsku školu u Zagrebu, a 1954. godine studira pravo na Pravnom fakultetu. Isprva je radio kao spiker na Radio Sljemenu, a nakon...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!