Luka Sekelj (oko 1500. – 1575.)

Kada se govori i piše o povijesti Podravine obavezno se spominje ime Luke Sekelja. Bio je to veleposjednik i vojskovođa kojem je kralj Ferdinand I. Habsburgovac 1546. godine povjerio tri važne utvrde u Podravini, u današnjim Đurđevcu, Virju i Koprivnici,...

Vojnička zakletva naših Đuroka iz 18. stoljeća

Težak život naših graničara Đuroka u Vojnoj krajini bio je reguliran brojnim zakonskim odredbama, pa tako i zakonom kojem su podlijegali kao vojnici. To se odnosi na vojnički zakon Ponovieni woinicski kotrigi articulj iz sredine 18. stoljeća. Zakon se sastoji...

Opis župe u Ferdinandovcu iz 1852. godine

Prema zahtjevu zagrebačkoga biskupa Jurja Haulika svi su župnici prema određenom obrascu morali dati opis svoje župe. Tome se odazvao i župnik u Ferdinandovcu Ivan Južak. Takvi opisi dali su vrlo značajne podatke o župama ali i činjenice važne za...

Srednjovjekovna utvrda u Svetoj Ani

Odavno se zna o postojanju srednjovjekovne utvrde na visokom brijegu ponad Svete Ane. Mještani ga nazivaju Gradine. O njoj je pisao i istraživao na licu mjesta Zvonko Lovrenčević iz Bjelovara. Slično istraživanje pokušao je obaviti i đurđevečki književnik Đuka Tomerlin...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Učitelj Stjepan (Stjepko) Pirnath (1883. – 1962.)

Niz učitelja rođenih i onih koji su službovali u Đurđevcu nastavljamo sa Stjepkom Pirnathom. Pirnath je rođen 13. prosinca 1883. godine u Petrinji od oca Andrije Pirnatha, trgovca i vlasnika tiskare, i majke Rozalije Pirnath rođene Bošković. Učiteljsku školu završio...

Svećenik Gašpar Habek (1878. – 1951.) iz Šemovaca

Među brojnim svećenicima đurđevečke Podravine valja spomenuti i Gašpara Habeka, rođenoga u Šemovcima 2. siječnja 1878. godine od oca Đure i Roze rođene Koprolčec. Nakon osnovnog školovanja odlazi u Zagreb gdje je završio gornjogradsku gimnaziju, 1904. i bogosloviju. Iste godine...

Liječnik dr. Božidar Orešković (1925. – 2020.)

Đurđevčan Božidar Orešković, doktor medicine, primarius i internist, rođen je 27. studenog 1925. godine u Đurđevcu. Pučku školu polazio je u Đurđevcu (1932. – 1936.), gimnaziju u Varaždinu (1936. – 1944.), te Medicinski fakultet u Zagrebu (1944. – 1951.). Nakon...

Slikar Petar Grgec (1933. – 2006.)

Grgec je rođen u Kloštru Podravskome 27. siječnja 1933. godine. Nakon završene osnovne škole maturirao je 1953. u Srednjoj tehničkoj građevinskoj školi u Rijeci, a diplomirao na Građevinskom veleučilištu u Puli 1952. godine. Od 1953. godine živio je i radio u Karlovcu....

Učitelj Ivan Topolčić

Među zaslužnim đurđevečkim učiteljima je Ivan Topolčić Ivan koji je rođen u Đurđevcu 20. prosinca 1841. godine u graničarskoj obitelji. Godine 1860. oženio se Ernestinom Baruškin i u tome su braku rođena dva sina i tri kćeri: Franjo, Regina Dragutin,...

Utapanja Podravaca u 18. i 19. stoljeću

Informacije o utopljenicima u Podravini relativno su česte u crkvenim matičnim knjigama u XVIII. i XIX. stoljeću, pogotovo u naseljima koja su smještena u blizini rijeke Drave. Utapanja u rijeci Dravi i njezinim zaobalnim vodama, pogotovo za vrijeme poplava, možemo...

Etnografija i baština
Podravske širine