Stara utvrda u Šemovcima?

Dosadašnje spoznaje o povijesti ovog dijela Podravine govore o postojanju nekoliko srednjovjekovnih utvrda. Uglavnom su poznate njihove lokacije i ponešto činjenica o njihovim vlasnicima. No, o kakvoj utvrdi u Šemovcima skoro da nema nikakvih podataka. O postojanju spomenute utvrde pisao...

Stranačka aktivnost u Đurđevcu do početka 20. stoljeća

Djelovanje političara i stranaka u Podravini, pa tako i u Đurđevcu nakon razvojačenja 1871. pa do početka 20. stoljeća, svodio se uglavnom na aktivnosti uoči izbora u Hrvatski sabor i općinska vijeća. Većina kandidata za Sabor dolazila je iz drugih...

Kaj neje bilo ni ne bo! – narodna priča

Dok so se moj joča rodili, onda so me poslali v nebo po krsnoga lista. Idi ti! Ti najprede dojdeš, ti si najpametneša! Ja sem onda otišla v nebo po paprote i dok sem tam se obavila, ov me pošle...

Batinske

Batinske su naselje smještene istočno od Kalinovca u pravcu sjever-jug. Nastale su od nekadašnjih kalinovečkih konaka. Omeđene su šumama Kupinje, Crni jarki, Dobovnik i Velike širine. Nizinu sredinom siječe kanal Čivičevac odvodeći vodu iz okolnih šuma. Južno od kanala pruža...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Virovski župnik Josip Ignacije Uzorinac

Zlatnim slovima je u povijest Virja upisano ime župnika Josipa Ignacija Uzornica jer je on 1809. godine započeo voditi Spomenicu Župe svetog biskupa Martina u tome mjestu. Bilo je to odmah po njegovu dolasku na službu u Virje u lipnju...

Đurđevečki trgovac Antun Južnić (1864. – 1937.)

Jedan od brojnih đurđevečkih trgovaca stranog porijekla bio je i Antun Južnić. Rođen je 1864. godine u Kranjskoj, umro u Đurđevcu 9. ožujka 1937. godine. Sa suprugom Anom Južnić rođ. Mavrović (1. lipnja 1865. – 18. prosinca 1954., vjenčani 1888....

Fabijan Kovač (1873. – 1961.) iz Virja

Sveučilišna profesorica Mira Kolar-Dimitrijević u svojem je članku objavljenom u Podravskom zborniku 2007. godine prikazala život i djelo Virovca Fabijana Kovača (1873. – 1961.) kojeg možemo smatrati kroničarem Virja i Siska. Fabijan Kovač rođen je u Virju 9. siječnja 1873....

Učitelj Stjepan Grotić (1843. – 1909.) iz Gole

Stjepan Grotić rođen je16. kolovoza 1843. godine u Goli od oca Ivana Grotića i majke Doroteje rođene Benčić. Trivijalnu školu polazio je u Goli i Bjelovaru, a učiteljsku svršio je u Rakovcu. Službovati počeo je 1862. u Kloštar Ivaniću, sljedeće...

Kanonik Ivan Korać (1802. – 1856.)

Jedan od manje poznatih svećenika koji su službovali u Podravini je Ivan Korać koji je rođen u Petrinji 26. listopada 1802. godine. Za svećenika je zaređen 14. rujna 1826. godine. Kao kapelan je službovao u rodnoj župi u Petrinji i...

Časna sestra Agnezija (Marija) Pantelić iz Ferdinandovca (1915. – 2008.)

Časna sestra Agnezija rođena je u Ferdinandovcu 12. lipnja 1915. godine kao Marija Pantelić. Poznata je kao vrsna filologinja i paleoslavistica. Njezino je djelovanje današnjoj široj javnosti potpuno nepoznato zahvaljujući njezinoj samozatajnosti, a ponajviše ignorantskom odnosu komunističkih vlasti prema katoličkim...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!