„Tačke“ za rasuti teret

U našoj objavi o tačkaj napomenuli smo da su osim klasičnih tački postojale i one sa sandukom u kojem se mogao prevoziti rasuti teret. Takve tačke upotrebljavale su se za prijevoz zemlje i šljunka prilikom gradnje objekata, pri nasipanja putova...

„Futvač“

Naši pretci imenom su poznavali uglavnom one ptice s kojima su se često susretali u svakodnevnom životu. Jedna je od njih futvač, odnosno pupavac (Upupa epops L.) kojeg, nažalost, sve rjeđe viđamo u Podravini, iako se ne boji ljudi i...

Narodno sveučilište Đurđevac

Narodna, odnosno pučka sveučilišta za vremena bivše Jugoslavije bila su obrazovne i prosvjetiteljske ustanove koje su radile na obrazovanju, opismenjavanju i doškolovanju odraslih putem raznih tečajeva, seminara, predavanja, tribina te jednogodišnjih (večernjih) i višegodišnjih škola različita usmjerenja. Pored toga, u...

Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije / R. Horvat – Povijest Gjurgjevca

Među brojne povijesne izvore koje povjesničari koriste u svojim istraživanjima spadaju i kanonske vizitacije (apostolske, biskupske, arhiđakonske, redovničke) Zagrebačke nadbiskupije, na latinskome Protocolla visitationum canonicarum, odnosno Zapisnici kanonskih pohoda. Autori zapisnika su mjerodavne crkvene osobe koji su prema utvrđenom redu...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Đurđevečki trgovac Vatroslav Đumbir

Đumbir rođen je kao Ignac, a kako je porijeklom iz imućnije obitelji, zvali su ga po gospocki – Vatroslav. Budući da je u Varaždinu izučio za trgovca vratio se u Đurđevec gdje je vodio vlastitu trgovinu (1899.), a registar trgovaca...

Dr. Ljudevit (Lujo) Harazim, stariji (1850. – 1916.)

Harazim je rođen 3. rujna 1850. godine u Gornjem Miholjcu pokraj Slatine. Jedan je od zaboravljenih a zaslužnih Đurđevčana. Stariji ga pamte po obiteljskoj kući u Basaričekovoj ulici. Harazim je liječnik, nakratko je učio ljekarništvo kod Josipa Gürtha, magistra farmacije...

Svećenik Josip Selak

Selak rođen je 2. srpnja 1881. godine u Šemovcima. Gimnaziju je polazio u Bjelovaru i Požegi a bogosloviju je završio u Zagrebu. Zaređen je 1904. godine, a kao kapelan nastupio je svećeničkom službom u Nedelišću. Tu se teško razbolio od...

Josip Nöthig u Ferdinandovcu

Na našim stranicama već ste imali prilike čitati o veleposjedniku Josipu Nöthigu (rođ. 1844.) iz Đurđevcu, koji je kao najstariji sin naslijedio obiteljske poslove nakon smrti oca Eduarda Nöthiga (1823. – 1883.). Ovaj put o njegovu imanju kao okosnici obiteljskog...

Cimbulaš Mikula Kambičev (1919.-1991.)

Među mnogobrojnim mužikašima koji su tijekom 20. stoljeća sviranjem različitih instrumenata zabavljali veća ili manja društva na području Đurđevca i okolice bio je i Nikola Kambić. Rođen je u Đurđevcu 4. prosinca 1919. godine u obitelji Mate i Ane Kambić...

Đurđevečki stolar Mijo Miholek

Mijo Miholek, po zanimanju stolar, bio je jedan od uglednijih đurđevečkih obrtnika. Rođen je u Đurđevcu 10. ožujka 1874. godine od oca Stjepana i majke Magdalene rođene Majstorović. Bio je aktivan član Prve obrtničke zadruge u Đurđevcu i njezin posljednji...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!