Štovanje sv. Leopolda Bogdana Mandića u Podravini

Nakon što je 1979. godine poznati franjevac kapucin Leopold Bogdan Mandić proglašen blaženim započelo je njegovo štovanje u Hrvatskoj. Popularni ispovjednik koji je veći dio života proveo u Padovi rođen je u Herceg Novom kraj Boke kotorske 12. svibnja 1866....

Svećenik Ivan Kenđelić (1851.-1932.)

Svećenik Ivan Nepomuk Kenđelić rođen je u Đurđevcu 16. svibnja 1851. godine u obitelji Josipa i Ane Kenđelić rođ. Kolar. Njegov djed Antun Kenđelić bio je crkveni starješina i zvonar u Đurđevcu sredinom 19. stoljeća pa je obitelj očito bila...

Velika pljačka Cigana 1892. godine

Velika pljačka dogodila se noću 13/14. ili 14/15. rujna 1892. godine, kada je skupina Cigana Koritara iz Ugarske u Đurđevcu, Kloštru i Prugovcu pokrala podosta živeža: mesa, masti, brašna, meda, maka… Noćna oružnička straža zatekla ih je kod jednog dućana...

Pastirska igra „semeraj“

Bez obzira što današnja djeca imaju na raspolaganju svakakva tehnička čuda, što se igračaka tiče, nekadašnja se mladež znala maštovitije igrati makar s vrlo oskudnom opremom koju je sama izrađivala. Da sesvečki učitelj i etnograf Željko Kovačić nije zapisao brojne...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

„Narodni heroj“ Vilim Galjer (1911. – 1942.)

Budući da je u komunističkoj Jugoslaviji bio običaj da škole i razna društva nose imena zaslužnih komunista, tako je i đurđevečka gimnazija nosila ime Vilima Galjera. Galjer rođen je 11. siječnja 1911. godine u Prugovcu. Iškolovao se za poštanskog službenika....

Svećenik Stjepan Semeraj (1793.-1841.)

Iz starosjedilačke đurđevečke obitelji Semeraj potekao je svećenik Stjepan Semeraj. Rođen je u Đurđevcu 9. srpnja 1793. godine kao drugo dijete graničara Mate i Ane Semeraj rođ. Šegrt. Osnovno obrazovanje stekao je u školi u rodnom Đurđevcu, a nastavio u...

Učitelj Stjepan Benkek

Učitelj Stjepan Benkek rođen je u Virju 7. kolovoza 1868. godine kao sin učitelja Đure Benkeka (rođen 1837.) i supruge mu Karoline Benkek rođ. Kečkeš. Otac Đuro Benkek službovao je kao učitelj u Rači. Stjepan Benkek školovao se Zagrebu gdje...

Nesuđena utvrda u Prodaviću (Virju)

Vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine Ivan Lenković je u jednom izvještaju iz 1563. godine iznio ocjenu glede obrane Podravine pred Osmanlijama i ponudio nova obrambena rješenja. Dao je prijedlog kralju Ferdinandu da se stara utvrda u Đurđevcu, a isti...

Etnografija i baština
Podravske širine