Zdravstvena služba na đurđevečkom području krajem 19. stoljeća

Zdravstvena služba na području đurđevečkoga kotara krajem 19. stoljeća ustrojena je prema Zakonu ob uredjenju zdravstva iz 1874. i dorađenom zakonu iz 1894. godine. Sedam općina, od kojih se sastojao đurđevečki kotar, podijeljeno je na četiri zdravstvene općine: đurđevečku (općine...

Vodoopskrba na đurđevečkom području

Ljudi su u ovom kraju oduvijek koristili vodu iz svojih bunara. Skoro svaka kuća imala je svoj bunar, ili su dva susjeda iskopala bunar na međi i oba koristili vodu. U Virju su pak bili poznati ulični bunari koji su...

Lokomobil – parno mlatilo u Đurđevcu 1890. godine

Ovo čudo tehnike potječe iz 1810. godine u Engleskoj. Lokomobil je prijenosno parno postrojenje namijenjeno za pogon radnih strojeva. Sastojao se od parnog kotla i stapnoga parnog stroja s velikom remenicom s koje se preko širokog remena pogonska sila prenosila...

Uzgajanje pšenice

Šenica / pšenica je veoma stara poljoprivredna kultura koja je na našem području za vremena Vojne krajine po važnosti bila prva žitarica iza kukuruza. Brige o uzgoju pšenice nije bila toliko zahtjevna kao o kukuruzu. Obično se sijala nakon berbe...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Majka Božja Drnjanska

Među mnogim mjestima u kojima se posebno štuje Blažena Djevica Marija je i podravsko mjesto Drnje. Ondje se već gotovo tri stoljeća nalazi čudotvorni kip Majke Božje Drnjanske. U 18. stoljeću kada je taj kip postavljen i kada je započelo...

Svećenik Mirko Kapić (1878. – 1949.)

U Virju je 25. rujna 1878. godine rođen svećenik Mirko Kapić u seljačkoj obitelji  Mate i Elizabete Kapić rođ. Mrazek. Pučku školu polazio je u Virju, a gimnaziju u Bjelovaru i Zagrebu. Sveti je red primio 14. srpnja 1901. godine,...

Dr. Antun Ivandija (1917. – 1997.)

Svećenik, povjesničar i kanonik dr. Antun Ivandija rođen je 12. siječnja 1917. godine u Đurđevcu. Premda je veći dio života proveo izvan Đurđevca za rodno je mjesto bio posebno vezan. Prvorođenac je roditelja Bolte i Marije Ivandija rođ. Rasinec koji su imali...

Učitelj Josip Maletić iz Đurđevca (1844. – 1928.)

Među značajnije đurđevečke učitelje svakako pripada i Josip Maletić, rođen 25. rujna 1844. godine od Blaža Maletića i  Brigite Kisela. Josip imao je dva brata, Đuru (rođ. 1848.), također učitelja, i Ivana, svećenika, župnika u Sv. Ivanu Zelini od 1869....

Pjesnik Drago Britvić (1935. – 2005.)

Drago Britvić rođen je 6. srpnja 1935. godine u Pitomači. Cijeli radni vijek proveo je na Hrvatskom radiju (Radio Zagrebu) kao urednik redakcije i popularnih emisija (Lice s fotografije, Pod starim i novim krovovima, Ulice i trgovi…). Bio je jedan...

Slavoljub Tarbuk 1836. – 1888.

Tarbuk rodio se 24. studenoga 1836. godine u Šemovcima. Gimnaziju završio je u Vinkovcima (1857.) a pravo u Beču (1862.). Sudački ispit položio je 1866., a iduće godine postao je sudskim pristavom. Od 1871. godine vijećnički je tajnik i zamjenik...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!