Političar i pisac Stjepan Sulimanac (1915.-1994.)

Stjepan Sulimanac rođen je u Turnašici 27. srpnja 1915. godine u seljačkoj obitelji. Od mladosti je bio zainteresiran za politike te je bio pristaša Hrvatske seljačke stranke. Tako je poslije Drugoga svjetskog rata bio progonjen i osuđen na robiju u...

Posjet čovjeku na samrti

Kod nas u Podravini nekad je bila velika šega da rodbina dolazi u posjet osobi koja je na samrti, bi rekli: Ide se glet onoga koj kani vmrti. Smrt ne pita za godine i bolest, ona stigne iznenada ili se...

Rusanove zdravice

Usmenoknjiževnom retorikom nazivamo ono govorenje kojemu je zadaća uvjeriti koga u što, izreći neke sadržaje takvim govornim umijećem da se pridobije slušatelj i da se takvim tekstom postignu željeni učinci. U takve retoričke oblike možemo svrstati zdravice. Zdravica je pak...

Školske zgrade u Šemovcima

Iako je škola u Šemovcima počela djelovati 1804., prvu školsku spomenicu počeo je voditi učitelj Ljudevit Luketić 1888. godine. Prema njegovom pisanju prva školska zgrada nalazila se preko puta današnje crkve. Građena je od cigle i pokrivena crijepom ali je...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Gospodarstvenik Matija Peršić (1876. – 1943.)

Industrijalac, osnivač i vlasnik paromlina u Virju   Matija Peršić rođen je 10. ožujka 1876. godine u Ferdinandovcu. Potječe iz brojne i siromašne krajiške obitelji Ivana i Terezije Peršić rođ. Gašparić. Kao trinaestogodišnjak je pošao na učenje obrta u Mađarsku i...

Nogometaš Slavko Kovačić iz Đurđevca

Slavko Kovačić rođen je u Đurđevcu 14. svibnja 1950. godine. Od najranije mladosti bio je svestrani sportaš koji je u srednjoškolskim danima, osim u nogometu, postizao odlične rezultate i u drugim sportskim disciplinama, posebno u stolnom tenisu i rukometu. Svoju...

Kanonik Ivan Korać (1802. – 1856.)

Jedan od manje poznatih svećenika koji su službovali u Podravini je Ivan Korać koji je rođen u Petrinji 26. listopada 1802. godine. Za svećenika je zaređen 14. rujna 1826. godine. Kao kapelan je službovao u rodnoj župi u Petrinji i...

Antun Kohn, podžupanijski liječnik u Đurđevcu

Odmah nakon ukidanja Vojne krajine i uspostave civilne vlasti 1871. godine ustrojena je i zdravstvena služba na području tadašnje Belovarske županije. Županija se sastojala od podžupanija u Križu i Belovaru. U Belovarskoj podžupaniji djelovala su četiri podžupanijska liječnika sa sjedištem...

Slikar Vlado Makar

Brojni rođeni Đurđevčani odavno su napustili rodno mjesto zbog školovanja i u potrazi za zaposlenjem, te se skučili širom Hrvatske. Jedan je od njih i slikar Vlado Makar, rođen 1946. godine. Makar živi i stvara u Bratini kod Pisarovine. Nakon...

Smiljka Janaček – Kučinić

Smiljka Janaček – Kučinić rođena je u Đurđevcu 20. ožujka 1940. godine u uglednoj đurđevečkoj obrtničkoj obitelji. Osnovnoškolsko obrazovanje stekla je u rodnom Đurđevcu, a gimnazijsko u Koprivnici. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1965. godine diplomirala...

Etnografija i baština
Podravske širine