Vinko Martinčić (1931. – 2007.) iz Đurđevca

Jedan od marljivih javnih službenika i aktivnih nositelja društvenog života u Đurđevcu u drugoj polovini 20. stoljeća svakako je bio Vinko Martinčić. Mnogi ga pamte po angažmanu u političkom životu Đurđevca do 1990. godine i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Vinko Martinčić...

Zagonetke Pere Lukanca

Etnograf Pero Lukanec iz Novoga Virja prikupio je pregršt virovskih zagonetaka, koje je objavio u časopisu Evolucija 1933. godine. O njima po virovski iznosi sljedeće: „Na Vire zagonetke spitava vekšinom pomlajši svet z med sebe i to pri delu, da...

Neobična zgoda u Čepelovcu 1902. godine

Tko bi li znao zašto se jedna neobična zgoda u Čepelovcu našla na stranicama pravaškog glasila Hrvatski narod 1902. godine. Vjerojatno zbog svoga humorističnog a skoro i tragičnog događaja. Tekst govori o seljaku Jožici Bartoliću, „ženščaku, a i govori kao...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Svećenik Petar Lovašen 1937. – 2014.

Lovašen rodio se 25. svibnja 1937. godine od oca Franje i majke Marije rođene Zobunđija. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu, a daljnje školovanje nastavio je u Zagrebu gdje je završio Bogoslovni fakultet. Zaređen je 1. srpnja 1962. godine. Iste...

Ciglana u Virju

Već od početka 1890-ih u Virju se raspravljalo o potrebi gradnje suvremene tvornice opeke, premda se ona pekla u poljskim pećima na gliništu tik zapadne strane Virja. O njem svjedoči vojna karta s kraja 18. stoljeća, na kojoj je jasno...

Dr. Ivan Jakopović (1900. – 1954.)

U Virju je 9. lipnja 1900. godine rođen dr. med. pukovnik Ivan (Ivo) Jakopović. Rođen je kao osmo od ukupno petnaestero djece Jakoba Jakopovića (1863.-1949.) i Katice rođ. Židovec (1871.-1957.). Jakopović je studirao medicinu u Zagrebu i diplomirao 1926. godine....

Svećenik Franjo Mađerek (1843. – 1932.)

Kršten je kao Ivan Nepomuk Franjo Mađerek 10. svibnja 1843. godine u Virju. Otac Ivan Mađerek bio je vigiliarum magister (krajiški ili graničarski poglavar sela), a svećenikova majka bila je Viktorija Mađerek rođena Knezić. Krsni kumovi bili su gospodin kapetan...

Mr. sc. Branko Kranjčev

  Istaknuti prosvjetni i kulturni djelatnik te vrijedni istraživač povijesti našičkog kraja mr. sc. Branko Kranjčev rođen je u Đurđevcu 6. ožujka 1936. godine. Sin je poznatog đurđevečkog prosvjetnog i kulturnog djelatnika dr. Ivana Kranjčeva i njegove supruge Anastazije Kranjčev...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!