Političar i pisac Stjepan Sulimanac (1915.-1994.)

Stjepan Sulimanac rođen je u Turnašici 27. srpnja 1915. godine u seljačkoj obitelji. Od mladosti je bio zainteresiran za politike te je bio pristaša Hrvatske seljačke stranke. Tako je poslije Drugoga svjetskog rata bio progonjen i osuđen na robiju u...

Posjet čovjeku na samrti

Kod nas u Podravini nekad je bila velika šega da rodbina dolazi u posjet osobi koja je na samrti, bi rekli: Ide se glet onoga koj kani vmrti. Smrt ne pita za godine i bolest, ona stigne iznenada ili se...

Rusanove zdravice

Usmenoknjiževnom retorikom nazivamo ono govorenje kojemu je zadaća uvjeriti koga u što, izreći neke sadržaje takvim govornim umijećem da se pridobije slušatelj i da se takvim tekstom postignu željeni učinci. U takve retoričke oblike možemo svrstati zdravice. Zdravica je pak...

Školske zgrade u Šemovcima

Iako je škola u Šemovcima počela djelovati 1804., prvu školsku spomenicu počeo je voditi učitelj Ljudevit Luketić 1888. godine. Prema njegovom pisanju prva školska zgrada nalazila se preko puta današnje crkve. Građena je od cigle i pokrivena crijepom ali je...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec rođen je u Đurđevcu 3. ožujka 1966. godine. Osnovnu školu je polazio u Đurđevcu, a srednju u Đurđevcu i Bjelovaru. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu diplomirao je njemački i engleski jezik i književnost. Ondje je i...

Svećenik Martin Šantuš (1809. – 1881.)

Jedan od virovskih župnika o kojem znamo najviše podataka je svećenik Martin Šantuš koji je živio u 19. stoljeću. Rođenjem Podravec ostao je vezan za Podravinu gotovo čitavo vrijeme svoje svećeničke službe, a posljednjih 15 godina života proveo je u...

Virovski konak Medvedička

Nazivi virovskih konaka, kao i mnogi drugi toponimi u Podravini, zadaju mnogo briga istraživačima koji bi željeli doznati i objasniti odakle potječu takvi nazivi. Jedan od takvih naziva je i Medvedička kako se naziva jedan veliki dio prostranih virovskih konaka,...

Đurđevečki orguljaš Franjo Glad (1875. – 1937.)

Organist, odnosno orguljaš Franjo Glad rođen je 18. rujna 1875. godine. Ne zna se odakle je rodom, ali bi ga prema porijeklu prezimena mogli svrstati u Međimurce.  U Đurđevcu je službovao kao orguljaš i voditelj crkvenog zbora (od 1898.), a...

Prof. dr. sc. Stanislav Marijanović

  Stanislav Marijanović, ugledni znanstvenik, sveučilišni profesor i književnik, rođen je 3. ožujka 1935. godine u Kloštru Podravskome. Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu i Semeljcima / Đakovo a gimnaziju u Vukovaru i Osijeku. Studij kroatistike i rusistike i...

Etnografija i baština
Podravske širine