Đurđevečki kvart Novo naselje

Kao što mu sam naziv govori, Novo naselje je najmlađi, odnosno najnoviji kvart u gradu Đurđevcu. No, i taj kvart postoji već gotovo pola stoljeća pa vrijedi napraviti barem kratak osvrt na njegovu povijest. Ondje su svoje obiteljske domove izgradili...

Orguljaška obitelj Drmenčić iz Virja

Već je dobro poznato da je u prošlosti u gotovo svakoj župi postojao orguljaš koji je, osim što je bio glavni suradnik mjesnog župnika, podučavao djecu u tzv. narodnoj školi. Zbog toga orguljaše ponekad nazivaju i školnicima. Njihova je uloga...

Prvi koprivničko-križevački župan Ivan Stančer (1933.-2018.)

Prvi župan Koprivničko-križevačke županije bio je Ivan Stančer koji se bavio politikom u okrilju Hrvatske seljačke stranke. Rođen je u Goli 30. siječnja 1933. godine u obitelji Ivana Stančera koji je bio privržen seljačkom pokretu Stjepana Radića. Majka mu je...

Pivar Rudolf Tottar (1845.-1892.) iz Virja

U Virju je u drugoj polovini 19. stoljeća živio pivar (proizvođač piva) Rudolf Tottar. Njegovo neobično zanimanje u povijesnim izvorima zapisano je latinskim jezikom „cerevisiae coctor“ što bi u doslovnom prijevodu značilo „kuhar žitarica“, a kasnije je uz njegovo ime...

Potpukovnik Lovro Plemenčić (1850.-1912.)

Među brojnim Virovcima koji su se u 19. stoljeću posvetili vojničkom pozivu je i Lovro Plemenčić. Rođen je u Virju 9. kolovoza 1850. godine u obitelji Đure i Terezije Plemenčić rođ. Juranić. Osnovnu naobrazbu stekao je u rodnom Virju, a...

Planinarsko društvo Borik Đurđevac

Još 1932. godine iz krugova športskog društva Slavija potekla je ideja o osnivanju planinarskog društva, ali ta inicijativa nije zaživjela. Ostvarila se tek 23 siječnja 2002. godine. Tada je osnovano planinarsko društvo Borik, jedno od mlađih društava u Đurđevcu. Na...

O zabrani noćnog okupljanja mladeži (1896.)

Svako vrijeme nosi svoje običaje, zakone i način življenja. Gledajući s današnjeg stajališta mnoge nam prijašnje zakonske odredbe izgledaju smiješne i čudne. Tako je virovski list Podravec pisao 1896. godine: „Običaj je u Gjurgjevcu da se mladi noću sastaju po...

„Šterka“ i „fleba“

Šterka ili štirka upotrebljavala se za šterkanje / škrobljenje pojedinih dijelova narodne nošnje: podsuknja, čipki, muških košulja, stolnjaka, ručnika, zavjesa i krevetnih prekrivača. Svi su oni time dobili svoju čvrstinu i postojanost. Šterkanju je obično prethodilo flebanje / izbjeljivanje. Za...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Fran Pevalek (1847. – 1903.)

Fran Pevalek rođen je 10. prosinca 1847. godine u Novigradu Podravskome od oca Ivana i majke Dore. Otac je bio kovački majstor a poslije je vodio gostionicu u Novigradu. Pevalek je završio gimnaziju u Varaždinu, a po svemu sudeći krenuo...

Svećenik Blaž Varga-Lukač (1890. – 1956.)

Blaž Varga-Lukač rođen je u Virju 1. veljače 1890. godine, dakle nekoliko dana prije spomendana svetog mučenika Blaža. Roditelji su mu bili Mijo i Marija Varga-Lukač rođ. Benkek. Svećenikov otac Mijo rođen je 1864. godine u obitelji Josipa i Ane...

Obitelj Korolija iz Virja

Obitelj Korolija u Virju je uživala vrlo velik ugled tijekom XVIII. stoljeća. Naime, iz te su obitelji potekla čak trojica svećenika, a drugi članovi bili u povezani s tadašnjom uglednom krajiškom elitom. Rodoslovlje obitelji Korolija možemo pratiti od bračnog para...

Svećenik Josip Lehpamer

Svećenik Josip Lehpamer rođen je u samoborskim Rudama 11. siječnja 1832. godine. U Zagrebu je završio klasičnu gimnaziju i filozofsko-teološki studij 1855. godine, kada je i zaređen. Odmah je počeo raditi u nadbiskupskoj pisarnici, a nakon toga je predavao matematiku...

Dipl. inž. šumarstva Mihajlo Tompak (1933. – 2010.)

Mihajlo Tompak, dipl. inž. šumarstva, šumarski i lovni inspektor, sin je Rudolfa Tompaka i Hedvige Tompak rođene Mikolji, liječnika rodom iz Suhopolja. Tompak rodio se 2. rujna 1933. godine u Leskovcu u Srbiji. Pučku školu svršio je u Sarvašu i...

Etnografija i baština
Podravske širine