„Tvorec“ / tvor

Za razliku od danas, kada našim dvorištima gospodari kuna, nekad je to bio tvorec. Međutim, njega je čovjek puno rjeđe viđao nego kunu. Tvorec (Mustela putorius L.) životinjska je vrsta iz porodice kuna, tamnosmeđe je boje, a na trbuhu nešto...

Karlo (Dragutin) Hӓusler (1887. – 1942.)

Karlo (Dragutin) Hӓusler znan je kao hrvatski pjesnik, feljtonist i književni kritičar, a manje je poznato da je kratko vrijeme radio u Đurđevcu kao odvjetnički perovođa od 1918. godine. Rođen je u Križevcima 3. studenog 1887. godine. Do svoje 29. godine...

Učitelj Mijo (Miloš) Ljubić (1857. – 1929.)

Mijo Ljubić rođen je u Virju 12. kolovoza 1857. godine. Roditelji bili su mu Mijo i Ana rođena Zubanović. Otac je u vrijeme Vojne krajine bio učitelj, a kasnije pisar. Poznato je da je od 1883. do 1884. godine radio...

Biciklist Stjepan Ljubić (1906. – 1986.)

Stjepan Ljubić rođen je 11. kolovoza 1906. godine u Virju. Nakon šeste godine njegovi su se roditelji odselili u Predavac, a 1924. u Bjelovar. Druženje s biciklom započeo je još kao školarac kad je biciklom putovao iz Predavca u školu...

„Lojtra“

Od mnogih pomagala koje je čovjek morao imati na svome imanju važno mjesto zauzimala je lojtra, odnosno ljestve. Ime je nastalo od njemačke istoznačnice (Lieter). Lojtra je uvijek bila potrebna za popeti se: na tavan, na sjenik, na krovište, na...

Izgled tradicijske podravske kuće

Tradicijska podravska kuća građena je od drva i pletera omazanog zemljom, sa slamnatim krovom „na dvije vode“ i zabatom s ulične strane. Svojom duljinom pružala se u dubinu dvorišta. Prema tlocrtu, to je većinom trodijelna prizemnica s velikom ižom (sobom),...

Obnova sela Molve sredinom 17. stoljeća

Molve se kao posjed prodavićkog vlastelinstva prvi put spominju 1273. godine, a kasnije i kao naselje s kapelom Blažene Djevice Marije. Ovo srednjovjekovno naselje (Molua, Molwe, Molywa) nestalo je pred naletima Osmanlija sredinom 16. stoljeća kao i sva naselja, osim...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Umjetnički fotograf Željko Car – majstor trenutka i detalja

Đurđevčan Željko Car rođen je 6. travnja 1950. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Đurđevcu a Pravni fakultet u Zagrebu 1975. godine. U bivšoj Općini i Gradu obavljao je pravne poslove u društvenim djelatnostima (zdravstvo, školstvo, informiranje). Umjetnički...

Antun Kohn, podžupanijski liječnik u Đurđevcu

Odmah nakon ukidanja Vojne krajine i uspostave civilne vlasti 1871. godine ustrojena je i zdravstvena služba na području tadašnje Belovarske županije. Županija se sastojala od podžupanija u Križu i Belovaru. U Belovarskoj podžupaniji djelovala su četiri podžupanijska liječnika sa sjedištem...

Alojzij i Aleksandar Polansky

Prezime Polansky nije starosjedilačko prezime u Đurđevcu. Alojzij (Vjekoslav) Polansky živio je u Đurđevcu oko pet godina, od 1897. do 1902. godine. Radio je kao sudbeni pristav u kotarskom sudu, a poslije toga bio je kotarski sudac, ali ne znamo...

Adela Engelhart – žena u vjeri (1882. – 1927.)

Učiteljica Adela Engelhart (Đurđevec, 12. XII. 1882. – Zagreb, 8. II. 1927.) rođena je kao vanbračno dijete gostioničara Gustava Engelharta i Rozalije Picek, kuharice kod Nöthigovih. Otac je po svemu sudeći radio u jednoj od đurđevečkih gostionica, možda baš kod...

Božica Jelušić

  Poznata i ugledna književnica, publicistkinja, likovna i književna kritičarka i kulturna djelatnica Božica Jelušić rođena je 16. prosinca 1951. godine u Pitomači. Školovala se u rodnoj Pitomači, Virovitici (gimnazija) i završila je studij hrvatskog i engleskog jezika. Nositeljica je...

Heinrich / Hinko Gottlieb (1886. –1948.)

Hinko Gottlieb, pravnik, cionistički pjesnik, esejist i novinar, rodio se Đurđevcu 5. svibnja 1886. godine. Maturirao je na gornjogradskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1904.), medicinu studirao u Beču, a pravo diplomirao u Zagrebu (1910.). Isprva je radio u bjelovarskom kotarskom...

Etnografija i baština
Podravske širine