Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Šumar Ivan Milković

Milković je po svemu sudeći porijeklom iz Like. Rođen je 13. srpnja 1876. godine. Za šumara izučio je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima (1899.). Kao šumarski tehničar imenovan je šumarskim vježbenikom kod Otočke imovne općine u Perušiću (1901.). Od 1902....

Nesuđena utvrda u Prodaviću (Virju)

Vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine Ivan Lenković je u jednom izvještaju iz 1563. godine iznio ocjenu glede obrane Podravine pred Osmanlijama i ponudio nova obrambena rješenja. Dao je prijedlog kralju Ferdinandu da se stara utvrda u Đurđevcu, a isti...

Vlado Leščan (1956.-2016.)

Vlado Leščan rođen je u Đurđevcu 27. svibnja 1956. godine kao prvi od dvojice sinova Luke i Marije Leščan rođ. Matkov. Osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Đurđevcu, a diplomu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. U Đurđevcu je zasnovao...

Geofizičar Tihomir Gregl iz Pitomače

Hrvatski biografski leksikon zabilježio je geofizičara Tihomira Gregla rođenog u Pitomači 10. listopada 1932. godine: Srednju tehničku školu (elektrotehnički odjel) završio u Zagrebu 1950., a 1951. je maturirao u gimnaziji u Virovitici. Rudarstvo je diplomirao 1965., a 1997. doktorirao tezom...

Rusanovo kazalište u Virju (1850.)

Duh ilirizma u Podravinu donio je Ferdo Rusan, umirovljeni časnik, pjesnik i domoljub. Umirovljen zbog bolesti, živio je u Virju, gdje ga je udahnuo. Godine  1850. osnovao je glumišno društvo, odnosno Narodno-dobrovoljno kazalište. Bilo kakva kulturna aktivnost, a  pogotovo takva...

Trgovac Đuro Semeraj (1841.-1878.)

Đurđevečki trgovac Đuro Semeraj potječe iz mnogobrojne obitelji Josipa i Doroteje Semeraj rođ. Ferenčić. Josipov brat Stjepan Semeraj (1793.-1841.) bio je svećenik, dok su Đurina braća bili obrtnici i trgovci, a sestre su se udavala za ugledne veleposjednike, poduzetnike i...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!