Luka Sekelj (oko 1500. – 1575.)

Kada se govori i piše o povijesti Podravine obavezno se spominje ime Luke Sekelja. Bio je to veleposjednik i vojskovođa kojem je kralj Ferdinand I. Habsburgovac 1546. godine povjerio tri važne utvrde u Podravini, u današnjim Đurđevcu, Virju i Koprivnici,...

Vojnička zakletva naših Đuroka iz 18. stoljeća

Težak život naših graničara Đuroka u Vojnoj krajini bio je reguliran brojnim zakonskim odredbama, pa tako i zakonom kojem su podlijegali kao vojnici. To se odnosi na vojnički zakon Ponovieni woinicski kotrigi articulj iz sredine 18. stoljeća. Zakon se sastoji...

Opis župe u Ferdinandovcu iz 1852. godine

Prema zahtjevu zagrebačkoga biskupa Jurja Haulika svi su župnici prema određenom obrascu morali dati opis svoje župe. Tome se odazvao i župnik u Ferdinandovcu Ivan Južak. Takvi opisi dali su vrlo značajne podatke o župama ali i činjenice važne za...

Srednjovjekovna utvrda u Svetoj Ani

Odavno se zna o postojanju srednjovjekovne utvrde na visokom brijegu ponad Svete Ane. Mještani ga nazivaju Gradine. O njoj je pisao i istraživao na licu mjesta Zvonko Lovrenčević iz Bjelovara. Slično istraživanje pokušao je obaviti i đurđevečki književnik Đuka Tomerlin...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Pravnik Josip Belobrk (1879. – 1932.)

Pravnik i profesor prava, Josip Belobrk, rodio se 12. ožujka 1879. godine u Prugovcu od oca Đurđevčana Đure Belobrka, tamošnjega prvog školovanog učitelja, i majke Marije rođ. Miholek. Osnovnu školu pohađao je u Đurđevcu, a gimnaziju u Bjelovaru i Zagrebu,...

Učitelj Andrija Jendrašinčec iz Svete Jane (1877. – 1924. )

Jendrašinčec je rođen u Svetoj Jani 19. listopada 1877. godine. Nižu i višu pučku školu polazio je u Virju. Budući da je bio odličan đak iz siromašne obitelji, njegovo je daljnje školovanje isprva pomagao veletrgovac Juraj Ružić iz Rijeke, a...

Poštanska činovnica Regina Šetušić (1888.-1919.) iz Virja

Jedan nadgrobni spomenik na groblju svetog apostola Jakoba u Virju plijeni pažnju ne toliko svojim izgledom, koliko zanimljivim podacima o osobi nad čijim se grobom nalazi. Riječ je o nadgrobnom spomeniku mlade žene iz Virja Regine Šetušić koja je bila...

Jezikoslovka dr. sc. Jela Maresić iz Podravskih Sesveta

Dr. sc. Jela Maresić rođ. Golubić rođena je 10. siječnja 1961. godine u Podravskim Sesvetama. Osnovnu naobrazbu stekla je u rodnim Sesvetama, a kasnije je završila klasičnu gimnaziju. Hrvatski jezik i književnost diplomirala je 1985. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta...

Tiskar Miroslav Weiner u Đurđevcu

O đurđevečkom tiskaru Miroslavu Weineru danas vrlo malo znamo. Poznato je tek nekoliko podataka koji ne daju posve jasnu sliku njegova životopisa. O njem je prema sjećanjima pisao književnik Mato Kudumija u svojoj knjizi o Đurđevcu. Navodno se rodio u...

Etnografija i baština
Podravske širine