folder  Kategorija: Povijest okoliša

Ukupno: 92


Virovski konak Medvedička

Nazivi virovskih konaka, kao i mnogi drugi toponimi u Podravini, zadaju mnogo briga istraživačima koji bi željeli doznati i objasniti odakle potječu takvi nazivi. Jedan od takvih naziva je i Medvedička kako se naziva jedan veliki dio prostranih virovskih konaka,...

Bijesni vuk ugrizao Brođane

O prisutnosti vukova u Podravini i njihovim susretima s ljudima svjedoči detaljno opisan događaj u matičnoj knjizi umrlih župe Brod za 1823. godinu kojeg donosimo u cijelosti u prijevodu s latinskog jezika. Godine Gospodnje 1823., 21. ožujka, bijesni vuk je...

Skakavci u Podravini 1848. godine

Osim što je u Habsburškoj Monarhiji 1848. godine bjesnila revolucija i što je Josip Jelačić skupljao vojnike za sukob s Mađarima i u Podravini, ovo je područje te godine zahvatila još jedna pošast. Bili su to skakavci čija je najezda...

Etnografski rad Tome Jalžabetića iz 1898. godine

Krajem 19. stoljeća JAZU je pokrenula izdavanje Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, a za urednika postavila Antuna Radića. Radić se odmah prihvatio posla i počeo obilaziti hrvatske krajeve u potrazi za suradnicima koji bi bilježili narodne običaje....

Opjevana šuma „Širine“

Široke so virovske širine – početni je stih lijepe i popularne pjesme koju danas izvode mnoge pjevačke skupine kulturno-umjetničkih društava i samostalne pjevačice i pjevači. Pjesma Široke širine ujedno je svojevrsna „himna“ Picokijade i redovito se izvodi uz scenski prikaz...

Katastrofalna poplava u Svetoj Ani 1895. godine

Svetu je Anu u četvrtak 6. lipnja 1895. godine pogodila velika nesreća. Oko 10 sati uvečer dogodio se strašan dvosatni prolom oblaka s vjetrom i tučom u široj okolici sela. Od silne je kiše prema selu nahrupila velika količina vode...

Konak Grkine

U sastavu Grada Đurđevca i rimokatoličke župe sa središtem u istome gradu nalazi se selo Grkine koje je nastalo i razvijalo se tijekom XVIII., XIX. i XX. stoljeća. Naziv toga konaka još uvijek nije razriješen. O misteriju naziva svjedoči i...

Mičetinski jarek

Ako govorimo o Mičetinskome jarku, susrećemo se sa dvojakim značenjem. Prvenstveno se misli na potok koji iz zaleđa Mičetinca teče kroz selo i spušta se prema Đurđevcu. Danas ga zovu i Turnuški potok, o kojem smo već pisali. Još na...

Đurđevečki kvart Novo Selo

Jedan od najprostranijih kvartova u gradu Đurđevcu je dio naselja koji se naziva Novo Selo. Ovaj naziv koristi se za područje današnje Ulice bana Jelačića sa pokrajnim ulicama i sokakima. Doduše, većina pokrajnih ulica ima svoje nazive počevši od Škurdijevoga,...

Zakup lovišta 1885. godine

Kraljevske su vlasti tijekom druge polovine 19. stoljeća davale u zakup lovišta na području svake Imovne općine. O ovome imamo primjer iz 1885. godine, kada je Imovna općina đurđevečka objavila oglas o zakupu u Narodnim novinama, a na temelju vladine...

Prekodravlje ili Repaš

Jedan od dijelova hrvatskog teritorija koji se nalazi s lijeve obale rijeke Drave naziva se Prekodravljem. Ovdje se hrvatsko-mađarska državna granica ne poklapa s tokom Drave jer je rijeka u prošlosti promijenila svoj položaj. Čini da je prije tri i...

Potres 1880. godine

Ujutro 9. studenoga 1880. godine Hrvatsku je pogodio snažan potres koji je za sobom ostavio veliku materijalnu štetu. Najpoznatije su posljedice potresa u gradu Zagrebu i okolici jer je epicentar potresa bio u gori Medvednici. Tada su stradale mnoge građevine,...

Učitaj još
Podravske širine