Prevara na sajmu (1896.)

S današnjeg stajališta, prevariti koga na težini kupljene robe, na primjer, nije nikakvo čudo, ali je krajem 19. stoljeća poimanje ovog čina bilo drukčije. Jedan primjer takve prevare objavljen je u virovskom Podravcu 1896. godine. U Đurđevcu se 12. ožujka...

Biljke koje su poznavali Podravci

Đurđevčan Tomo Jalžabetić i Virovec Josip Tomec pišući o prirodi đurđevečkog kraja druge polovice 19. stoljeća spominju i kraće opisuju pregršt biljaka koje su Đurđevčani i Virovci poznavali. Razlikovali su i brojne druge ali nisu znali njihove nazive. Njihov popis...

Razmišljanje seljaka o administraciji (kraj 19. stoljeća)

Seljak Josip Tomec iz Virja zapisao je svoje poimanje županijske, kotarske i općinske administracija 1897. godine. Odmah ćete pomisliti kako u tome ima vrlo velike sličnosti s današnjicom. Evo što je zapisao: A drugo zlo koje najviše bije siromake jeso...

„Sejala sem lenek“ – narodna pjesma

Od nekolicine starih narodnih napjeva zabilježenih u Podravini poznata je i pjesma Sejala sem lenek. Pjesmu je zabilježio Ivan Mihoković iz Miholjanca 1932. godine i objavio u časopisu Sveta Cecilija, te dr. Božidar Širola 1933. godine. Mihoković ju je čuo...

Narodna priča dr. Franje Židovca

Tak je bil jeden čovek i žena. Nijovi susedi imali so svate a neso je zvali v goste. To im je preveč bilo žal. A kak i ne bi kad na svate ima sega za pojesti i popiti. Fort so...

Bitka kod Gorbonoka (1580.)

Riječ je o ratnom sukobu između krajiške kršćanske vojske vod vodstvom Jurja IV. Zrinskog (1549. – 1603.) i  osmanske vojske na čelu sa požeškim Skender-begom, sinom Ulama-bega. Do sukoba došlo je 29. rujna 1580. godine u blizini ostataka utvrde Gorbonok...

Opis rijeke Drave s kraja 19. stoljeća

Evo kako je rijeku Dravu slikovito opisao Tomo Jalžabetić krajem 19. stoljeća: Nuz Bakovce teče velika voda Drava. To ti je voda da je strahota gledeti jo, dok naraste. Dok dojdeš do nje, mam opaziš, da je na jednom kraju...

Inž. strojarstva Davorin Bazjanac (1902. – 1988.)

Davorin Bazjanac sin je Kalinovčana općinskog bilježnika Vida (Vidoslava) Bazjanca iz Kalinovca i Ane Bazjanac rođene Sekulić. Rođen je u Beravcima (Brod) 22. veljače 1902. godine, gdje je otac bio na službi. Riječ je kalinovečkom prezimenu Bazijanec koje je po...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Nesuđena utvrda u Prodaviću (Virju)

Vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine Ivan Lenković je u jednom izvještaju iz 1563. godine iznio ocjenu glede obrane Podravine pred Osmanlijama i ponudio nova obrambena rješenja. Dao je prijedlog kralju Ferdinandu da se stara utvrda u Đurđevcu, a isti...

Stjepan Bartol – tiskar iz Đurđevca (1897. – 1947.)

Od svih vlasnika prijašnjih tiskara u Đurđevcu nijedan nije bio domaći čovjek. Jedini tiskar koji je rođen u Đurđevcu bio je Stjepan Bartol, sin Alojza Bartola, vinogradara u loznom rasadniku Đurđevečke imovne općine na Peskima. Nakon završene pučke škole u...

Plemićke obitelji u Virju

Kao i drugim krajevima mnogi ljudi u Podravini priželjkuju pronaći plemićko podrijetlo. Na veliku žalost mnogih to je neostvariva želja jer je u Podravini bilo vrlo malo plemićkih obitelji pošto su ovi krajevi stoljećima bili u sustavu Vojne krajine. No,...

Pjesme Ivana Crnjakovića o Virju

Zahvaljujući istraživanjima Martina Matišina iz Virja doznali smo za još jednog potpuno zaboravljenog pjesnika iz Virja. Bio je to Ivan Crnjaković obiteljskog nadimka Zvonarov (takav nadimak Crnjakovići su zavrijedili zbog svojeg pretka Jakoba koji je bio dugogodišnji zvonar župne crkve...

Novinar Vladimir Fučijaš (1935. – 2022.)

Vladimir Fučijaš rođen je u Ferdinandovcu 1. studenog 1935. godine. Nakon završene osnovne škole u rodnome mjestu polazi ekonomsku školu u Zagrebu, a 1954. godine studira pravo na Pravnom fakultetu. Isprva je radio kao spiker na Radio Sljemenu, a nakon...

Matej i Rudolf Kolibaš iz Novigrada Podravskog

Rudolf Kolibaš porijeklom je iz Novigrada Podravskoga. Sin je Mateja Kolibaša (1831. – 1906.) i Klotilde Kolibaš rođene Ceynar iz Zagreba. Otac Matej bio je krajiški časnik. S 18 godina krenuo je kao dragovoljac u rat s banom Josipom Jelačićem...

Etnografija i baština
Podravske širine