Podravske širine

0

Kotarski baždar

Za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije baždar je bio državni službenik koji je mjerio (baždario) zapreminu posuda za tekućine i suhovine (bačve, kace, „bedni“, „škafi“, „zasipače“, limene posude i ostalo) i mjerila za baždarenje. Među limene...

0

„Gorički kopači“

Kopanje vinograda bio je jedan od nekolicine poslova koje je loza zahtijevala, ali i najteži. Kopalo se više puta na godinu; prva druga kop, trejta kop…. Za kopanje je potrebno više težaka koje gazda...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!