Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Obrtnička obitelj Fogl iz Virja

Među mnogobrojnim obrtničkim obiteljima koje su iz različitih habsburških zemalja doselile u podravsko naselje Virje i ondje nastavile živjeti i raditi je i obitelj Fogl. Prvi nositelj prezimena Fogl ili Fogel (što dolazi vjerojatno od njemačkog Vogel = ptica) koji...

Mons. dr. Juraj Magjerec (1885. – 1957.)

Juraj (Đuro) Magjerec rođen je u Molvama 27. prosinca 1885. godine u obitelji Martina i Barbare Magjerec rođ. Brezovec. Pučku školu polazio je u Molvama iako je obitelj 1893. godine preselila u Repaš. Pokazavši želju za svećeničko zvanje nastavio je...

Magister Josip Aušperger (1818. – 1872.) iz Virja

Rođen je 17. veljače 1818. godine u Virju kao sin Grgura Aušpergera i Ane Aušperger rođ. Matas koji su imali sedmero djece. Nije bio jedini učeni čovjek iz obitelji Aušperger jer je njegov stric Matija (rođen 1784.) bio svećenik. Josipova...

Stjepan Pavunić (1875. – 1959.)

Svećenik Stjepan Pavunić rođen je u Virju 13. kolovoza 1875. godine od roditelja Josipa i Ane rođ. Stovrag. Osnovnu školu polazio je u Virju, a gimnaziju u Bjelovaru i u Zagrebu.  Za svećenika je zaređen 29. srpnja 1900. godine, a...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!