„Pijoneri“ / pioniri

Starije generacije još uvijek pamte članstvo u pionirima za vremena bivše Jugoslavije. Ondašnji „partijski rukovodioci“ svake su godine organizirali svečani dan primanja u pionirsku organizaciju, koji se održavao 29. studenog na Dan Republike. Tada su mališani prvačoki (učenici prvoga razreda)...

Škapular

Jedan predmet iz katoličkoga vjerničkog života koji je kod nas obilježavao prvu polovicu 20. stoljeća je škapular. Da bi znali o čemu se radi valja pojasniti ovaj pojam. Neki redovnici, kao benediktinci, karmelićani i dominikanci, primjerice, nosili su preko habita...

Razglednica poduzeća Sloga u Đurđevcu

U eri pisanja pisama i razglednica 1980-ih je izdana razglednica trgovačkog i ugostiteljskog poduzeća Sloga u Đurđevcu. Razglednica nudi četiri đurđevečka motiva. Jedan motiv predstavlja utvrdu Stari grad, doduše u tada oronulom stanju, a ostala tri samu Slogu. Sloga se...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Ciglana u Virju

Već od početka 1890-ih u Virju se raspravljalo o potrebi gradnje suvremene tvornice opeke, premda se ona pekla u poljskim pećima na gliništu tik zapadne strane Virja. O njem svjedoči vojna karta s kraja 18. stoljeća, na kojoj je jasno...

Obrtnička obitelj Šadek iz Virja

Krajiška naselja kakvo je bilo Virje u prošlosti su imala veliku privlačnu moć za doseljavanje obrtnika. Jedan od takvih obrtnika koji je s područja čeških zemalja (Bohemia) u drugoj polovini XVIII. stoljeća doselio u Virje bio je krojač (lat. sartor)...

Posveta župne crkve u Goli 1842. godine

Osnutkom naselja Gola u Prekodravlju početkom 1820-ih godina pojavila se potreba gradnje sakralnog objekta u tome naselju koji bi služio kršćanskom bogoslužju jer su svi tadašnji žitelji Gole bili revni katolici. Dakako da zbog neimaštine i teškoća zbog preseljenja i...

Đurđevečki trgovac Antun Južnić (1864. – 1937.)

Jedan od brojnih đurđevečkih trgovaca stranog porijekla bio je i Antun Južnić. Rođen je 1864. godine u Kranjskoj, umro u Đurđevcu 9. ožujka 1937. godine. Sa suprugom Anom Južnić rođ. Mavrović (1. lipnja 1865. – 18. prosinca 1954., vjenčani 1888....

Mijo i Marko Lehpamer

Pravnik Mijo Lehpamer (1903. – 1978.) se kao sudac u Đurđevcu po svemu sudeći veoma kratko zadržao 1940-ih. Službovao je u Obrenovcu, Dugom Selu, Pregradi i Zagrebu do 1945. godine. Potom je radio kao direktor banke u Pregradi te savjetnik...

Svećenik Eduard Slavko Fišter (1874. – 1932.)

Svećenik koji je gotovo čitavu svećeničku službu proveo u Podravini bio je Eduard Slavko Fišter koji je umro u Kalinovcu 19. travnja 1932. godine. Porijeklom je s Banovine gdje je rođen 5. veljače 1874. godine. Svećenikom je postao 1896. godine....

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!