Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Obitelj Rába na Husinji

Husinja dio je hrvatskog teritorija, odnosno općine Ferdinandovac, koji je rijekom Dravom fizički odvojen od matice zemlje. Nalazi se na lijevoj obali Drave nasuprot Brodiča. Do nje stiže se skelom. Husinja okružena je suhim jarkom koji je ujedno i granica...

Učitelj Andrija Ožura (1880. – 1934.)

Prema svjedočenju unuka Borisa, Andrija Ožura rođen je 1880. godine u Bribiru. Po zanimanju bio je učitelj. Poznato je da je službovao u Gornjim Plavnicama (1901. – 1917.), a od 1920. godine na Višoj građanskoj školi u Đurđevcu. Bio je...

Crkveno pjevanje u Đurđevcu

Tradicija crkvenog pjevanja u Đurđevcu očito je vrlo duga jer imamo podatke da su u 17. stoljeću u Đurđevcu bili orguljaši koji su imali ulogu i crkvenih pjevača. Naime, iz zapisnika kanonske vizitacije obavljene u Đurđevcu 1659. godine saznajemo da...

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec rođen je u Đurđevcu 3. ožujka 1966. godine. Osnovnu školu je polazio u Đurđevcu, a srednju u Đurđevcu i Bjelovaru. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu je diplomirao njemački i engleski jezik i književnost. Ondje je i...

Slikar Zdravko Šabarić

Šabarić rođen je 1954. godine u Hampovici. Sad je „Peščan“, „s Peskov“. Slikarstvom se ozbiljnije počinje baviti još u gimnazijskom danima, a prve poduke prima od pokojnog Josipa Turkovića. Svoje slike izlaže od 1971. godine. Sudionik je i voditelj brojnih...

Svećenik Gašpar Habek (1878. – 1951.) iz Šemovaca

Među brojnim svećenicima đurđevečke Podravine valja spomenuti i Gašpara Habeka, rođenoga u Šemovcima 2. siječnja 1878. godine od oca Đure i Roze rođene Koprolčec. Nakon osnovnog školovanja odlazi u Zagreb gdje je završio gornjogradsku gimnaziju, 1904. i bogosloviju. Iste godine...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!