Svećenik i pisac Franjo Brdarić (1885.-1941.)

Danas su u Podravini malo poznati doprinosi poznavanju povijesti naselja i župa koje je dao svećenik i pisac Franjo Brdarić. Bio je dugogodišnji župnik u Koprivničkom Ivancu (od 1917. do 1941. godine) te je u tome razdoblju marljivo istraživao povijest...

Reljef Marije Kraljice Hrvata u župnoj crkvi u Đurđevcu

Jedan od pokrajnih oltara u župnoj crkvi sv. Jurja u Đurđevcu posvećen je Blaženoj Djevici Mariji od Navještenja. Na taj način čuva se uspomena na doba kada su stare đurđevečke župne crkve na ovome mjestu bile posvećene Blaženoj Djevici Mariji...

Obrtnik i vijećnik Stjepan Kolar (1871.-1918.) iz Đurđevca

Nakon ukidanja Vojne krajine u uspostave civilne (građanske) uprave u Podravini su se ljudi počeli baviti politikom, odnosno javnim poslovima. U tome su prednjačili intelektualci kao što su bili liječnici, svećenici, vojni časnici, ljekarnici, ali i napredni obrtnici. Jedan od...

Župnik Izidor Ferek

Dugogodišnji i omiljeni đurđevečki župnik Izidor Ferek rođen je u Bednji 1. prosinca 1953. godine. Školovao se u rodnoj Bednji i u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 24. lipnja 1979. godine u Zagrebu. Kao kapelan službovao je u Nedelišću od...

General-potpukovnik Nikola Kajić (1902. – 1987.)

Visokih vojnih časnika iz ovog dijela Podravine u novije doba nije bilo previše. Jedan od njih je Nikola Kajić iz Kalinovca. Rođen je 5. prosinca 1902. godine. U početku je krenuo učiteljskim stopama pa je nakon završene učiteljske škole službovao...

Uzrečice (pitanje – odgovor) đurđevečkoga govora

Neobična je jedna zanimljiva frazeološka forma unutar đurđevečkoga kajkavskoga govora. To su uzrečice (pitanje – odgovor) koje su se nekad često nalazile u svakodnevnom govoru, a riječ je uglavnom o humorističnim oblicima. One su bile obilježje šaljivaca koji su na...

Seljak i političar Franjo Novaković (1892. – 1939.)

Najistaknutiji član Hrvatske seljačke stranke u Molvama između dva svjetska rata bio je seljak Franjo Novaković. Novaković rođen je 2. prosinca 1892. godine od Mate Novakovića i Mare Novaković rođene Posavec. Od svoje rane mladosti budno je pratio rad HSS-a,...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Steklari v Đurđevcu

Među različitim obrtničkim zanimanjima koja su u prošlosti bila prisutna u svakom većem podravskom naselju bili su i staklari, dakle oni koji se bavili proizvodnjom i obradom stakla za potrebe pojedinih naselja. U odnosu na druge obrtnike u naselju kao...

Eduard (Slavoljub) Nöthig   (1823.-1883.)

Rodonačelnik znamenite đurđevečke trgovačke i veleposjedničke obitelji Nöthig bio je Eduard (Slavoljub) Nöthig. O njegovome porijeklu ne znamo mnogo osim da je rođen oko 1823. godine. Kao mladić doselio je u Đurđevec gdje se 15. veljače 1843. godine vjenčao s...

Grgur Karlovčan, učitelj i književnik (1913. – 1942.)  

Grgur Karlovčan, učitelj, pjesnik, prozaik i pedagoški pisac, rodio se u Kalinovcu 11. ožujka 1913. godine. Učiteljsku školu polazio je u Pakracu i Zagrebu a završio 1934. godine u Karlovcu. Zbog ljevičarskih i ideoloških pogleda bio je isključivan iz škole...

Seljak i političar Franjo Novaković (1892. – 1939.)

Najistaknutiji član Hrvatske seljačke stranke u Molvama između dva svjetska rata bio je seljak Franjo Novaković. Novaković rođen je 2. prosinca 1892. godine od Mate Novakovića i Mare Novaković rođene Posavec. Od svoje rane mladosti budno je pratio rad HSS-a,...

Prva organizacija HPSS-a u Virju

Nauk braće Antuna i Stjepana Radića naišao je na vrlo plodno tlo u Podravini. Zato je Podravina početkom 20. stoljeća postala gnijezdo iz kojega je izrasla Hrvatska pučka seljačka stranka. Bila je to stranka koja je okupljala seljaštvo koje je...

Odvjetnik i političar Vladimir Sabolić (1900. – 1948.)

Sabolić je rođen u Križevcima 31. srpnja 1900. godine, gdje je otac Petar službovao kao odvjetnik i sudac. Majka mu je bila Olga Sabolić rođ. Starčević, kćer đurđevečkog mjernika i veleposjednika Martina Starčevića. Osnovnu školu polazio je u Krnjaku, Ogulinu...

Etnografija i baština
Podravske širine