Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Gospodarstvenik Matija Peršić (1876. – 1943.)

Industrijalac, osnivač i vlasnik paromlina u Virju   Matija Peršić rođen je 10. ožujka 1876. godine u Ferdinandovcu. Potječe iz brojne i siromašne krajiške obitelji Ivana i Terezije Peršić rođ. Gašparić. Kao trinaestogodišnjak je pošao na učenje obrta u Mađarsku i...

Učitelj Đuro Sedmak (1837.-1888.)

Učitelj Đuro Sedmak rođen je u Đurđevcu 14. travnja 1837. godine u obitelji Josipa i Katarine Sedmak rođ. Petrinić. U rodnom Đurđevcu započeo je školovanje 1844. godine, a 1855. godine već je podučavao druge (imao je tada 18 godina). Početkom...

Svećenik Blaž Trbuljak (1867.- 1893.)

Nositelji prezimena Trbuljak živjeli su u Đurđevcu već tijekom XVIII. stoljeća. Pošto obitelj nije bila brojna, čini se da je nekoliko puta doživjela uzadruživanje, odnosno da su zetovi preuzeli prezime djevojaka iz obitelji Trbuljak i tako spasili prezime od izumiranja....

Preminula Dorotea Jendrić

Dorotea Jendrić rođena je u Đurđevcu 31. siječnja 1957. godine od roditelja Vinka i Katarine Jendrić rođ. Cestar. Osnovnu školu pohađala je u rodnom Đurđevcu, a srednju školu za primijenjenu umjetnost završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u...

Svećenik Martin Šoš (1757.-1821.)

Među redovnicima pavlinima koji su doživjeli ukinuće svojeg Reda braće svetog Pavla prvog pustinjaka 1786. godine bio je i Martin Šoš koji je rođen u Virju u kolovozu 1757. godine. Roditelji su mu bili Đuro i Marija Šoš rođ. Puškaš,...

Javni zdenci u Virju

Danas je nemoguće zamisliti svakodnevni život bez tekuće vode u našim domaćinstvima. Na vrijeme kada je vodu trebalo vaditi iz zdenca (bunara) podsjeća još poneki od njih ili njihovi ostaci u nekim dvorištima. Međutim, u starije vrijeme nije svako domaćinstvo...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!