Podravske širine

0

„Linija“

Linija je narodni naziv dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu. Sama ulica je tema koju smo već obradili. Nastala je od ceste koja se s brijega spušta prema današnjem groblju otvorenom 1826. godine. Spomenuta...

0

„Spolovina“

Naravno da spolovina nema veze sa spolom i spolovilom, nego je riječ o napolici. Što to konkretno znači? To je vrsta suradnje između dvije strane koje, na primjer, ljetinu ili koje drugo dobro dijele...

0

„Kotec“ / svinjac

Kotec je nekad bio sastavni dio seljačkoga gospodarskog dvorišta u kojem su ljudi držali svinje. Ljudi su ga smještali u dvorište u neposrednoj blizini gnojišta, ili se pak nalazio u produžetku štaglja i staje,...

0

Legenda o postanku imena Repaš

Ponekad je za određena nazivlja podravskih predjela vrlo teško reći kako su i kad nastala. Uglavnom se to svodi na razne narodne priče, predaje i legende. Priču, odnosno legendu o imenu Repaš donosi Zvonimir...

0

Šumska prosjeka

Podravci šumsku prosjeku zovu preseka i linija. Jasnije rečeno: Znašali smo drva na linijo!, Po preseke poprek prede dojemo…!, itd. Iz prve bi ruke rekli da se nema štogod važnog reći o šumskoj prosjeci....

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!