„Tvorec“ / tvor

Za razliku od danas, kada našim dvorištima gospodari kuna, nekad je to bio tvorec. Međutim, njega je čovjek puno rjeđe viđao nego kunu. Tvorec (Mustela putorius L.) životinjska je vrsta iz porodice kuna, tamnosmeđe je boje, a na trbuhu nešto...

Karlo (Dragutin) Hӓusler (1887. – 1942.)

Karlo (Dragutin) Hӓusler znan je kao hrvatski pjesnik, feljtonist i književni kritičar, a manje je poznato da je kratko vrijeme radio u Đurđevcu kao odvjetnički perovođa od 1918. godine. Rođen je u Križevcima 3. studenog 1887. godine. Do svoje 29. godine...

Učitelj Mijo (Miloš) Ljubić (1857. – 1929.)

Mijo Ljubić rođen je u Virju 12. kolovoza 1857. godine. Roditelji bili su mu Mijo i Ana rođena Zubanović. Otac je u vrijeme Vojne krajine bio učitelj, a kasnije pisar. Poznato je da je od 1883. do 1884. godine radio...

Biciklist Stjepan Ljubić (1906. – 1986.)

Stjepan Ljubić rođen je 11. kolovoza 1906. godine u Virju. Nakon šeste godine njegovi su se roditelji odselili u Predavac, a 1924. u Bjelovar. Druženje s biciklom započeo je još kao školarac kad je biciklom putovao iz Predavca u školu...

„Lojtra“

Od mnogih pomagala koje je čovjek morao imati na svome imanju važno mjesto zauzimala je lojtra, odnosno ljestve. Ime je nastalo od njemačke istoznačnice (Lieter). Lojtra je uvijek bila potrebna za popeti se: na tavan, na sjenik, na krovište, na...

Izgled tradicijske podravske kuće

Tradicijska podravska kuća građena je od drva i pletera omazanog zemljom, sa slamnatim krovom „na dvije vode“ i zabatom s ulične strane. Svojom duljinom pružala se u dubinu dvorišta. Prema tlocrtu, to je većinom trodijelna prizemnica s velikom ižom (sobom),...

Obnova sela Molve sredinom 17. stoljeća

Molve se kao posjed prodavićkog vlastelinstva prvi put spominju 1273. godine, a kasnije i kao naselje s kapelom Blažene Djevice Marije. Ovo srednjovjekovno naselje (Molua, Molwe, Molywa) nestalo je pred naletima Osmanlija sredinom 16. stoljeća kao i sva naselja, osim...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Milan i Paul (Pavao) Lichtenberg

Židovska obitelj Izidora (Ise) Lichtenberga (rođ. 1860.), odvjetnika u Đurđevcu, živjela je do otprilike 1937. godine u svojoj kući u kojoj se danas nalazi sjedište gradske uprave. O njegovim se sinovima donedavno skoro ništa nije znalo. Jedino su se spominjala...

Trgovac Dragutin Matiša iz Virja

Jedan od najpoznatijih trgovaca u Podravini bio je Dragutin Matiša iz Virja. Umro je 12. travnja 1990. godine. Iako je porijeklom iz Virja gdje je 1873. godine rođen njegov otac Lovro, Dragutin Matiša je rođen 26. travnja 1904. godine u...

Postolar Franjo Janaček (1874. – 1949.)

Među zaslužne đurđevečke obrtnike pripada svakako i postolar Franjo Janaček. Kao ugledni postolar bio je jedan od osnivača mjesne organizacije Saveza hrvatskih obrtnika u Đurđevcu i njezin prvi predsjednik (1907. – 1920.). Nakon 1920. i dalje je aktivno djelovao u...

Akademik prof. dr. sc. Dragutin Feletar

Akademik Dragutin Feletar rođen je 10. srpnja 1941. godine u Velikom Otoku. Studirao je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1965. godine, magistrirao 1973. i doktorirao 1982. godine. Na istom fakultetu je fakultetu radio i...

Povjesničar dr. Rudolf Horvat (1873. – 1947.)

Hrvatski povjesničar dr. Rudolf Horvat rođen je 14. ožujka 1873. godine u Koprivnici u uglednoj koprivničkoj obitelji Andrije i Marije Horvat. Pučku školu je polazio u Koprivnici, a učitelj mu je bio Đuro Ester čije ime danas nosi jedna koprivnička...

Josip Tottar (1839. – 1917.) iz Virja

Jedan od uglednih članova poznate virovske obitelji Tottar je trgovac Josip Tottar rođen 13. rujna 1839. godine u Virju. Istog je dana kršten i pritom dobio ime Josip Osvald, a o ugledu njegove obitelji svjedoči činjenica da su mu krsni...

Etnografija i baština
Podravske širine