Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Inž. šumarstva Mijo Šandrovčan (1910. – 1952.)

Mijo Šandrovčan rođen je 1. siječnja 1910. godine u Budančevici u seljačkoj obitelji. Nakon osnovnog školovanja u Kloštru Podravskome u Zagrebu je svršio klasičnu gimnaziju, a zatim se 1931. godine upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog studija 1936....

Učitelj Bolto Zlatec (1827. – 1888.)

Bolto Zlatec rođen je u staroj đurđevečkoj obitelji 6. travnja 1827. godine kao sin Đure i Doroteje Zlatec rođ. Kirinec. Godine 1852. oženio se Đurđevčankom Marijom Martonja (1829.-1904.) i u njihovom su braku rođena trojica sinova: Đuro (1858.), Ivan (1863.)...

Svećenik Stjepan Topolčić

Iz stare đurđevečke obitelji potječe svećenik Stjepan Topolčić koji je rođen u Đurđevcu 23. studenoga 1886. godine. Roditelji Marko Topolčić (1845.-1925.) i Ana Topolčić rođ. Kovačić (1845.-1916.) su osim Stjepana imali još sedmero djece. Stjepan je školovanje započeo u rodnom...

Komunist Ignac Fusić (1918. – 1944.)

  Ignac Fusić, poznati komunistički aktivist, rodio se 27. srpnja 1918. godine od oca Mije i Marije rođene Stanešić. Literatura koja obrađuje komunističko djelovanje u Đurđevcu prije i za vrijeme Drugoga svjetskog rata o njem donosi šture biografske podatke. Ne...

Književnik Tomo Blažek (1807.-1846.)

Hrvatski književnik Tomo Blažek rođen je u Peterancu 12. ožujka 1807. godine u obitelji kaplara Mije Blažeka i njegove supruge Ane. Iako je iz matičnih knjiga jasno vidljivo da je datum rođenja bio 12. ožujka u literaturi se nerijetko navodi...

Tiskar i novinar Peroslav Ljubić (1869. – 1944.)

Prvu tiskaru u našem dijelu Podravine pokrenuo je Virovec Petar (Peroslav) Ljubić. Iz njegove tiskare izlazile su razne knjige, brošure i tiskanice a najviše je poznat po izdavanju lokalnih novina. Novinarstvom se počeo baviti od 1890., a dvije godine kasnije...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!