Podravske širine

0

„Piščokari“

Nekad su Podravinom prolazili razni putujući meštri: šlajfari, špengleri, brusari, drotari, ambrelari i mnogi drugi. Tako i piščokari. To su bili putujući nakupci peradi i jaja. U Podravini bili su česti gosti jer je...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!