Dobrovoljno vatrogasno društvo u Kalinovcu

U posljednjim desetljećima 19. stoljeća u većini naselja u Podravini osnovana su dobrovoljna vatrogasna društva i tako je počeo razvoj organizirane zaštite od požara. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Kalinovcu osnovano je 1894. godine. Prvi predsjednik DVD-a u Kalinovcu bio je...

Kako su se zabavljali naši stari!?

Kada govorimo o slobodnom vremenu podravskih seljaka zapitamo se: Kako su se zabavljali? Usporedimo li ga s današnjim vremenom, moglo bi se reći da su slobodnoga vremena imali malo, tek ponajviše zimi, nedjeljama i blagdanima. Život na selu za vremena...

Obitelj Prinke i Križnica

Ako govorimo o obitelji Prinke moramo ponešto reći o predjelu Križnica koji je usko vezan za dotičnu obitelj. Križnica je prostor sjeverno od Pitomače s one strane rijeke Drave. Riječ je o teritoriju omeđenom velikim dravskim meandrom u obliku trolista...

Osobna higijena u seoskom domaćinstvu

Nekad je održavanje osobne higijene bilo usko vezano uz kuhinju, jednako kao danas za kupaonicu. U kuhinji je bila peć na kojoj je danonoćno stajao poveći lonac za krop (vrelu vodu) tako da je u svako doba dana bila dostupna...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Trgovac Dragutin Matiša iz Virja

Jedan od najpoznatijih trgovaca u Podravini bio je Dragutin Matiša iz Virja. Umro je 12. travnja 1990. godine. Iako je porijeklom iz Virja gdje je 1873. godine rođen njegov otac Lovro, Dragutin Matiša je rođen 26. travnja 1904. godine u...

Vatrogasac Mato Lenardić (1920. – 2011.)

Kada se govori o đurđevečkom vatrogastvu u razdoblju nakon 1945. godine neizostavno je ne spomenuti Matu Lenardića. U vatrogastvo se uključio poratne 1948. i u njem bio aktivan sve do 1992. godine. Brzo je postao tajnikom i blagajnikom Vatrogasnog saveza...

Učitelj Ivan Topolčić

Među zaslužnim đurđevečkim učiteljima je Ivan Topolčić Ivan koji je rođen u Đurđevcu 20. prosinca 1841. godine u graničarskoj obitelji. Godine 1860. oženio se Ernestinom Baruškin i u tome su braku rođena dva sina i tri kćeri: Franjo, Regina Dragutin,...

Prof. dr. Ivo Zalar (1927.-2010.)

Sveučilišni profesor i teoretičar dječje književnosti Ivo Zalar rođen je u Kalinovcu 24. veljače 1927. godine u obitelji Martina i Katarine Zalar rođ. Dugalija. Pučku školu polazio je u rodnome Kalinovcu, a školovanje je nastavio u Zagrebu. Bio je pitomac...

Lončar Stjepan Dolenčić (1861. – 1928.)

Prezime Dolenčić ukazuje na to da su njegovi imatelji porijeklom iz Dolenjske u Sloveniji. Dolenčiće u Đurđevcu danas znamo kao licitare, premda su krajem 18. stoljeća došli u Đurđevec kao lončari. Stjepan Dolenčić rođen je u Đurđevcu 20. kolovoza 1861....

Javni zdenci u Virju

Danas je nemoguće zamisliti svakodnevni život bez tekuće vode u našim domaćinstvima. Na vrijeme kada je vodu trebalo vaditi iz zdenca (bunara) podsjeća još poneki od njih ili njihovi ostaci u nekim dvorištima. Međutim, u starije vrijeme nije svako domaćinstvo...

Etnografija i baština
Podravske širine