Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Milan i Paul (Pavao) Lichtenberg

Židovska obitelj Izidora (Ise) Lichtenberga (rođ. 1860.), odvjetnika u Đurđevcu, živjela je do otprilike 1937. godine u svojoj kući u kojoj se danas nalazi sjedište gradske uprave. O njegovim se sinovima donedavno skoro ništa nije znalo. Jedino su se spominjala...

Šumar Rudolf  Rukavina pl. Liebstatski (1963. – 1937.)

Rukavina rođen je 1. siječnja 1863. godine u Trnovcu pokraj Gospić. Šumarstvo je diplomirao je na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Službovanje je počeo kod vlastelinstva Daruvar-Sirač-Uljanik (1887. – 1889.) a nastavio u Đurđevcu do 1908. godine kod...

Svećenik Martin Kožar (1878. – 1944.)

Među mnogobrojnim svećenicima koji su u 19. stoljeću rođeni u Đurđevcu je i Martin Kožar. Za razliku od većine svećenika poteklih iz Đurđevca pokopan je na gradskome groblju u Đurđevcu u obiteljskom grobu uz svoje roditelje. Taj je grob danas...

Slavoljub Tarbuk 1836. – 1888.

Tarbuk rodio se 24. studenoga 1836. godine u Šemovcima. Gimnaziju završio je u Vinkovcima (1857.) a pravo u Beču (1862.). Sudački ispit položio je 1866., a iduće godine postao je sudskim pristavom. Od 1871. godine vijećnički je tajnik i zamjenik...

Božica Jelušić

  Poznata i ugledna književnica, publicistkinja, likovna i književna kritičarka i kulturna djelatnica Božica Jelušić rođena je 16. prosinca 1951. godine u Pitomači. Školovala se u rodnoj Pitomači, Virovitici (gimnazija) i završila je studij hrvatskog i engleskog jezika. Nositeljica je...

Petar Preradović, general i pjesnik (1818. -1872.)

Preradović rođen je u Grabrovnici 19. ožujka 1818. godine od oca Ivana, krajiškog dočasnika, i majke Pelagije rođ. Ivičić. Prvi razred trivijalne škole pohađao je u Grubišnom Polju, gdje je otac bio na službi. Dio svoga djetinjstva proveo je u...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!